Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Lokaal bestuur Kortessem

Op deze website kan je de agenda en de openbare beslissingen bekijken van de OCMW- en de gemeenteraad.

Agenda
Acht dagen voor de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Verslag
Het verslag van de openbare vergadering kan pas geraadpleegd worden nadat het werd goedgekeurd op de volgende vergadering.

Het verslag van de gemeenteraad van maart, kan bijgevolg pas geraadpleegd worden, als de gemeenteraad van april voorbij is. Op dat moment zullen ook pas de individuele agendapunten bekeken kunnen worden.

Iets opzoeken, kan als volgt:

  • Klik in het kadertje rechts bovenaan om een zoekterm in te geven en klik vervolgens op het loepje.
    Wanneer er teveel zoekresultaten verschijnen kunnen die gefilterd worden door rechts van de zoekterm op het +-je te klikken, extra filters te vermelden en vervolgens op ‘Zoeken’ te klikken.
  • Het is ook mogelijk om op datum te zoeken. Klik bovenaan op ‘Kalender’. Er verschijnt een kalender en vervolgens is het mogelijk om een maand en jaartal te selecteren.

De afkorting GR staat voor Gemeenteraad; OR staat voor de OCMW-raad.

Voor hulp of informatie kan je terecht op secretariaat@kortessem.be.